Privacy

Privacy

 

Rombouts Neyrinck / Penworld hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, promoties en nieuwe producten. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe moet u zich richten tot Rombouts Neyrinck,Paardenmarkt 112-116, 2000 Antwerpen ,yves@penworld.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

 


 

Beveiligde verbinding bij betalen:

 

De online betalingen worden afgehandeld door Ogone en zij garanderen een rechtstreekse verbinding tussen de klant en zijn bank. Online betalen op deze manier is zowel voor U als voor ons de veiligste methode.
Kredietkaart-nummers krijgen wij op geen enkel moment te zien.

 


 

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden kunt u hier bekijken.